لطفا بعد از واریز وجه موردنظر عکس رسید یا شماره پیگیری خود را به تلفن همراه:

(هادی ایلخانی) 09125079825

یا

(حسین جهدکن) 09121198576

پیامک زده و یا از طریق واتس آپ ارسال فرمایید.

Ayandeh_Bank_logo.svg - Copy

بانک آینده
شماره حساب: 0203468594000
شماره کارت: 1687-0404-1411-6362

به نام حسین جهدکن

IR490620000000203468594000

Mellat-logo

بانک ملت
شماره حساب: 650277254
شماره کارت: 1417-9964-3378-6104

به نام هادی ایلخانی

Melli-logo

بانک ملی
شماره حساب: 04003883007
شماره کارت: 5736-5965-9973-6037

به نام حسین جهدکن

IR790170000000104003883007