کشاورزی :

نمایش یک نتیجه

کلاغ پران deger

بهترین راه برای دور کردن حیوانات در سطح مزارع مادامیکه آسیبی به آنها نرسیده باشد، ترساندن آنها خواهد بود. برای